Tại sao cần làm website bán hàng, website thương mại điện tử?

Tại sao nên lựa chọn sản phẩm của chúng tôi?